ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก(เลสโก รักแท้สแกนดิเนเวีย) 8วัน 5คืน บิน(TG)

ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก(เลสโก รักแท้สแกนดิเนเวีย) 8วัน 5คืน บิน(TG)

รหัสทัวร์ : ZGSCN_TG00014

สัมผัสความยิ่งใหญ่เหนือผืนน้ำแห่งศตวรรษที่ 17 ที่ "พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซา" เข้าชมห้องโกลเด้น ฮอลล์ สถานที่รับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบลที่ "ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม" พักบนเรือสำราญหรู DFDS 1คืน พร้อมบุฟเฟ่ต์ สไตล์สแกนดิเนเวียน 2 มื้อ เข้าชมคลังสมบัติสุดล้ำค่าที่ "พระราชวังโรเซนเบิร์ก"
49,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Thai Airways
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย-ท่าอากาศยานนานาชาติอาร์ลันดา เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน-เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน-เนินเขาฟยัลกาทัน-พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง-มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม-โอเปร่า เฮ้าส์-ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม-พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
 • วันที่

  3

  เมืองสต็อคโฮล์ม-ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน-พระราชวังหลวงแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม-เมืองคาร์ลสตัด-โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด-จัตุรัสใจกลางเมืองคาร์ลสตัด-ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด-สะพานหินเก่าแก่แห่งเมืองคาร์ลสตัด
 • วันที่

  4

  เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง-ล่องเรือสำราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก-เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
 • วันที่

  5

  เมืองโคเปนเฮเกน-น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน-รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว-พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน-พระราชวังคริสเตียนบอร์ก-ถนนสตรอยก์เกท-ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน-ท่าเรือนูฮาวน์
 • วันที่

  6

  เมืองโคเปนเฮเกน-น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน-รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว-พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน-พระราชวังคริสเตียนบอร์ก-ถนนสตรอยก์เกท-ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน-ท่าเรือนูฮาวน์
 • วันที่

  7

  เมืองโคเปนเฮเกน-ท่าอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • วันที่

  8

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
07 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 65,999 65,999 65,999 15,999 15,000 51,999 32 จองด่วน
08 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 65,999 65,999 65,999 15,999 15,000 51,999 32 จองด่วน
12 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 65,999 65,999 65,999 15,999 15,000 51,999 32 จองด่วน
30 เม.ย. 63 - 07 พ.ค. 63 55,999 55,999 55,999 12,999 15,000 41,999 28 จองด่วน
02 พ.ค. 63 - 09 พ.ค. 63 55,999 55,999 55,999 12,999 15,999 38,999 31 จองด่วน
09 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63 52,999 52,999 52,999 12,999 15,000 38,999 31 จองด่วน
27 พ.ค. 63 - 03 มิ.ย. 63 49,999 49,999 49,999 12,999 15,000 35,999 31 จองด่วน
30 พ.ค. 63 - 06 มิ.ย. 63 49,999 49,999 49,999 12,999 15,000 35,999 31 จองด่วน
02 มิ.ย. 63 - 09 มิ.ย. 63 55,999 55,999 55,999 12,999 15,000 41,999 31 จองด่วน
13 มิ.ย. 63 - 20 มิ.ย. 63 55,999 55,999 55,999 12,999 15,000 41,999 31 จองด่วน
20 มิ.ย. 63 - 27 มิ.ย. 63 55,999 55,999 55,999 12,999 15,000 41,999 31 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน