ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka Kyoto Miyama Tottori ซุปตาร์ โคนัน เล่นสกี 6วัน 4คืน บิน(XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka Kyoto Miyama Tottori ซุปตาร์ โคนัน เล่นสกี 6วัน 4คืน บิน(XJ)

รหัสทัวร์ : TTNTJP_XJ00106

ไฮไลท์!! เที่ยวทตโทริ เมืองแห่งทะเลทรายญี่ปุ่น ตามรอยอนิเมะโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว และ อสูรน้อยคิทาโร่ ชมดอกไม้เมืองหนาว ณ สวนดอกไม้ฮานะไคโร ชมนิทรรศการลูกแพร นิจิสเซคิ เยือนเมืองเก่าโกดังขาวคุราโยชิ ลิ้มรส อาหารทะเลสดอร่อย ณ ตลาดปลาเมืองทตโทริ เยือนวัดทองคินคะคุจิ ชมพิธีชงชาญี่ปุ่น ขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก ณ หมู่บ้านคายาบูกิ แห่งเมืองมิยาม่า พิเศษ !! เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานสกี พร้อมสัมผัสหิมะสีขาวโพลน ช้อปปิ้งจุใจ ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ เอ็กซ์โปซิตี้ และถนนชินไซบาชิ
26,888 บาท/ท่าน
สายการบิน Air Asia X
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง-สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่

  2

  ศาลเจ้าเฮอัน-การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น-วัดคินคะคุจิ-เมืองมิยาม่า-หมู่บ้านคายาบูกิ-เกียวโต-เมืองโอซาก้า
 • วันที่

  3

  เมืองทตโทริ-เนินทรายทตโทริ-พิพิธโคนันยอดนักสืบ-พิพิธภัณฑ์ลูกแพร นิจิสเซคิ ทตโตริ-เมืองคุราโยชิ-โกดังกำแพงขาวคุราโยชิ-สวนดอกไม้ทตโตริฮานะไคโระ
 • วันที่

  4

  ลานสกีไดเซ็น-เมืองสะไกมินาโตะ-ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ-ตลาดปลานะคะอุระ-ศูนย์ปลาสะไกมินาโตะ-ปราสาทขนมหวาน-เมืองโอซาก้า
 • วันที่

  5

  หุบเขามิโนะ-น้ำตกมิโนะ-เอ็กซ์โปซิตี้-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ชินไซบาชิ-สนามบินคันไซ
 • วันที่

  6

  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
25 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 26,888 26,888 26,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
26 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 26,888 26,888 26,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
27 ม.ค. 63 - 01 ก.พ. 63 26,888 26,888 26,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
28 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63 27,888 27,888 27,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
29 ม.ค. 63 - 03 ก.พ. 63 27,888 27,888 27,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
30 ม.ค. 63 - 04 ก.พ. 63 27,888 27,888 27,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
31 ม.ค. 63 - 05 ก.พ. 63 27,888 27,888 27,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
01 ก.พ. 63 - 06 ก.พ. 63 27,888 27,888 27,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
02 ก.พ. 63 - 07 ก.พ. 63 27,888 27,888 27,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
03 ก.พ. 63 - 08 ก.พ. 63 27,888 27,888 27,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
04 ก.พ. 63 - 09 ก.พ. 63 27,888 27,888 27,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
10 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 26,888 26,888 26,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
11 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 26,888 26,888 26,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
12 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 26,888 26,888 26,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
13 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 26,888 26,888 26,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
14 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 26,888 26,888 26,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
15 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 26,888 26,888 26,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
16 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 26,888 26,888 26,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
17 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 26,888 26,888 26,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
18 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 26,888 26,888 26,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
19 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 26,888 26,888 26,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
20 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 26,888 26,888 26,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
21 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 26,888 26,888 26,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
22 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 26,888 26,888 26,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
23 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 26,888 26,888 26,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
24 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 26,888 26,888 26,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
25 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 26,888 26,888 26,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
26 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63 26,888 26,888 26,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
27 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63 26,888 26,888 26,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
28 ก.พ. 63 - 04 มี.ค. 63 26,888 26,888 26,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
29 ก.พ. 63 - 05 มี.ค. 63 26,888 26,888 26,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
01 มี.ค. 63 - 06 มี.ค. 63 26,888 26,888 26,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
02 มี.ค. 63 - 07 มี.ค. 63 26,888 26,888 26,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
03 มี.ค. 63 - 08 มี.ค. 63 26,888 26,888 26,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
04 มี.ค. 63 - 09 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
05 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
06 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
07 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
08 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
09 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
10 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
11 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
12 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
13 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
14 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน
15 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 7,900 - 34 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน