ทัวร์อเมริกา เเคนาดา เทพีเสรีภาพ ตึกเอ็มไพร์สเตต น้ำตกไนแองการ่า 12วัน 9คืน บิน(QR)

ทัวร์อเมริกา เเคนาดา เทพีเสรีภาพ ตึกเอ็มไพร์สเตต น้ำตกไนแองการ่า 12วัน 9คืน บิน(QR)

รหัสทัวร์ : WCUS_QR00009

นำท่านล่องเรือชม “เทพีเสรีภาพ” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม สัมผัสความสวยงามของมหานครนิวยอร์ก ณ ตึกเอ็มไพร์สเตต ชมความงดงามของ “น้ำตกไนแองการ่า” สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก นำท่านชมเมืองโตรอนโตจากมุมสูง จากหอคอยซีเอ็น สัมผัสความงดงามของวิหารนอร์ธเทอดาม โบสถ์เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองมอลทรีออล
119,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Qatar Airways
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ
 • วันที่

  2

  โดฮา-วอชิงตัน ดีซี-ร็อควิลล์
 • วันที่

  3

  วอชิงตัน ดีซี-ทำเนียบขาว-สถาบันสมิธโซเนียน-ร็อควิลล์
 • วันที่

  4

  ร็อควิลล์-วอชิงตัน ดีซี-ฟิลาเดเฟีย-แอตแลนติก ซิตี้
 • วันที่

  5

  แอตแลนติก ซิตี้-นิวยอร์ก-ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพ-ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตต-ไทม์สแควร์
 • วันที่

  6

  นิวยอร์ก-WOODBURY OUTLETS-คอร์นนิ่ง
 • วันที่

  7

  คอร์นนิ่ง-บัฟฟาโล-ชมน้ำตกไนแองการ่า-ทานอาหาร RED LOBSTER
 • วันที่

  8

  ไนแองการ่า-ชมน้ำตกไนแองการ่า-โตรอนโต-CN TOWER
 • วันที่

  9

  โตรอนโต-ชมเมือง-คิงส์ตัน-โตรอนโต-คิงส์ตัน-ล่องเรือ 1,000 เกาะ-ออตตาวา
 • วันที่

  10

  ออตตาวา-ชมเมือง-มอนทรีออล-โดฮา
 • วันที่

  11

  โดฮา-กรุงเทพฯ
 • วันที่

  12

  กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
10 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 119,900 119,900 115,900 39,900 - - 26 จองด่วน
29 เม.ย. 63 - 10 พ.ค. 63 119,900 119,900 115,900 39,900 - - 0 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน