ทัวร์เเกรนด์กรีซ ซานโตรินี เอเธนส์ 9วัน 6คืน บิน(QR)

ทัวร์เเกรนด์กรีซ ซานโตรินี เอเธนส์ 9วัน 6คืน บิน(QR)

รหัสทัวร์ : WCGR_QR00002

ชมเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกรีซ เยือนเกาะซานโตรินี่ (SANTORINI ISLAND) เกาะในฝันของหลายคนที่ผู้คนทั่วโลก ต่าง ใฝ่ฝันจะได้มาเยือนสักครั้งหนึ่ง มีความงดงามดุจราชินีแห่งหมู่เกาะไคคลาเดส ได้รับการยกย่องให้เป็น “ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน
69,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Qatar Airways
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ-โดฮา
 • วันที่

  2

  โดฮา-เอเธนส์-ชมเมือง-แหลมซูเนี่ยน-วิหารโพไซดอน
 • วันที่

  3

  เอเธนส์-เรือเฟอร์รี่ สู่เกาะซานโตรินี่ พักสองคืน-หมู่บ้านเอีย-ชมเมืองเก่า
 • วันที่

  4

  เกาะซานโตรินี่-นั่งกระเช้าชมเมืองฟิร่า-ล่องเรือชมภูเขาไฟ
 • วันที่

  5

  ซานโตรินี่-บินไฟล์ภายในสู่กรุงเอเธนส์-ช้อปปิ้
 • วันที่

  6

  เอเธนส์-เดลฟี่-เข้าชมวิหารอพอลโล
 • วันที่

  7

  เดลฟี่-อะราโชวา-คอรินท์-เอเธนส์
 • วันที่

  8

  เอเธนส์-อะโครโปลิส-สนามบิน
 • วันที่

  9

  โดฮา-กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
01 ก.พ. 63 - 09 ก.พ. 63 69,900 69,900 69,900 19,900 - - 31 จองด่วน
08 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 69,900 69,900 69,900 19,900 - - 31 จองด่วน
21 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 69,900 69,900 69,900 19,900 - - 31 จองด่วน
06 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 69,900 69,900 69,900 19,900 - - 31 จองด่วน
21 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 69,900 69,900 69,900 19,900 - - 31 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน