ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน ซาปา ซุปตาร์.. ซาปา โซคูล 5วัน 4คืน บิน(VN)

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน ซาปา ซุปตาร์.. ซาปา โซคูล 5วัน 4คืน บิน(VN)

รหัสทัวร์ : TTNTVN_VN00005

บินตรงสู่ฮานอยโดยเวียดนาม แอร์ไลน์ สู่เมืองประวัติศาสตร์ชมธรรมชาติที่สวยงาม ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า ขึ้นกระเช้าสองชั้นสู่สวนสนุกฮาลองปาร์ค ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun Wheel ล่องเรือชมมรดกโลกจ่างอาน พักที่เมืองซาปา สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม 2 คืน พร้อมขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ ยอดเขาฟานซิปัน สัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าม้ง สลับกับบรรยากาศนาขั้นบันได ที่หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต ชมน้ำตกที่สวยและใหญ่ที่สุดกันที่น้ำตกซิลเวอร์
13,888 บาท/ท่าน
สายการบิน Vietnam Airlines
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 23 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ-ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย-เมืองฮาลอง-ฮาลอง ปาร์ค-นั่งกระเช้า 2 ชั้น-สวนดอกไม้ญี่ปุ่น-นั่งรถราง-ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun wheel-การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
 • วันที่

  2

  เมืองฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-เกาะไก่ชนกัน-เมืองนิงห์บิงห์-วัดไบ่ดิงห์ พิเศษ!!! เมนูอาหารทะเล+ไวน์แดงดาลัด
 • วันที่

  3

  เมืองนิงห์บิงห์-จ่างอาน-ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอ่าน-สถานที่ถ่ายหนัง Kong : Skull island-เมืองลาวไก-เมืองซาปา
 • วันที่

  4

  เมืองซาปา-สถานีฟานสิปัน-ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน-จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน-เที่ยวชมหมู่บ้านกั๊ต กั๊ต-น้ำตกซิลเวอร์-โบสถ์ซาปา-ตลาดซาปา พิเศษ!เมนูชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน และไวน์แดง
 • วันที่

  5

  เมืองซาปา-กรุงฮานอย-สนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย-กรุงเทพมหานคร

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
26 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 15,888 15,888 15,888 4,000 2,000 13,888 27 จองด่วน
28 ม.ค. 63 - 01 ก.พ. 63 15,888 15,888 15,888 4,000 2,000 13,888 19 จองด่วน
03 ก.พ. 63 - 07 ก.พ. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 เต็ม เต็ม
04 ก.พ. 63 - 08 ก.พ. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 30 จองด่วน
08 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 เต็ม เต็ม
09 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 5 จองด่วน
10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 30 จองด่วน
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 30 จองด่วน
16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 26 จองด่วน
17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 13 จองด่วน
18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 เต็ม เต็ม
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 30 จองด่วน
24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 30 จองด่วน
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 30 จองด่วน
29 ก.พ. 63 - 04 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 4 จองด่วน
01 มี.ค. 63 - 05 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 30 จองด่วน
02 มี.ค. 63 - 06 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 30 จองด่วน
03 มี.ค. 63 - 07 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 30 จองด่วน
07 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 30 จองด่วน
08 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 30 จองด่วน
09 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 30 จองด่วน
10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 30 จองด่วน
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 0 จองด่วน
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 30 จองด่วน
16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 30 จองด่วน
17 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 30 จองด่วน
21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 30 จองด่วน
22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 30 จองด่วน
23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 0 จองด่วน
24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 30 จองด่วน
28 มี.ค. 63 - 01 เม.ย. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 30 จองด่วน
29 มี.ค. 63 - 02 เม.ย. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 30 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน