ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ เปิดตัวซุปตาร์ วาไรตี้ 3วัน 2คืน บิน(VZ)

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ เปิดตัวซุปตาร์ วาไรตี้ 3วัน 2คืน บิน(VZ)

รหัสทัวร์ : TTNTVN_VZ00007

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ชมเมืองมุยเน่ เมืองตากอากาศริมทะเลที่ขึ้นชื่อของเวียดนาม ชมลำธารนางฟ้าหรือแกรนด์แคนยอนแห่งเวียดนาม สัมผัสทะเลทรายแดงและนั่งรถจิ๊บลุยทะเลทรายขาวที่ใหญ่ที่สุด นั่งรถรางชมความสวยงามของน้ำตกดาตันลา ขึ้นกระเช้าชมวัดตั๊กลัม ชิมไวน์แดงขึ้นชื่อของเวียดนาม ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงามของเมืองดาลัด
8,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Vietjet Air
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ-ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัด-เมืองมุยเน่-ลำธารนางฟ้า-ทะเลทรายแดง-หมู่บ้านชาวประมง
 • วันที่

  2

  เมืองมุยเน่-ทะเลทรายขาว(รวมค่ารถจิ๊บลุยทะเลทราย)-เมืองดาลัด-นั่งรถรางชมน้ำตกดาตันลา-พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได่-นั่งกระเช้าชมวัดตั๊กลัม-เครซี่เฮ้าส์ (Crazy House)-ตลาดไนท์บาร์ซ่า พิเศษ! ชิมไวน์แดงของดาลัด
 • วันที่

  3

  เมืองดาลัด-สวนดอกไม้เมืองหนาว-ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัด-กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
23 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 9,888 9,888 9,888 2,500 - - 24 จองด่วน
25 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 11,888 11,888 11,888 2,500 - - 30 จองด่วน
26 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 11,888 11,888 11,888 2,500 - - 30 จองด่วน
30 ม.ค. 63 - 01 ก.พ. 63 9,888 9,888 9,888 2,500 - - 30 จองด่วน
02 ก.พ. 63 - 04 ก.พ. 63 8,999 8,999 8,999 2,500 - - 30 จองด่วน
06 ก.พ. 63 - 08 ก.พ. 63 9,888 9,888 9,888 2,500 - - เต็ม จองด่วน
13 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 9,888 9,888 9,888 2,500 - - 30 จองด่วน
14 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 9,888 9,888 9,888 2,500 - - 30 จองด่วน
15 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 9,888 9,888 9,888 2,500 - - 28 จองด่วน
16 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 8,999 8,999 8,999 2,500 - - 30 จองด่วน
20 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 9,888 9,888 9,888 2,500 - - 30 จองด่วน
23 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 8,999 8,999 8,999 2,500 - - 30 จองด่วน
27 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 9,888 9,888 9,888 2,500 - - 30 จองด่วน
28 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 9,888 9,888 9,888 2,500 - - 30 จองด่วน
01 มี.ค. 63 - 03 มี.ค. 63 8,999 8,999 8,999 2,500 - - 30 จองด่วน
05 มี.ค. 63 - 07 มี.ค. 63 9,888 9,888 9,888 2,500 - - 30 จองด่วน
07 มี.ค. 63 - 09 มี.ค. 63 9,888 9,888 9,888 2,500 - - 30 จองด่วน
08 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 8,999 8,999 8,999 2,500 - - 10 จองด่วน
12 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 9,888 9,888 9,888 2,500 - - 30 จองด่วน
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 9,888 9,888 9,888 2,500 - - เต็ม จองด่วน
15 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 8,999 8,999 8,999 2,500 - - 30 จองด่วน
19 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 9,888 9,888 9,888 2,500 - - 30 จองด่วน
22 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 8,999 8,999 8,999 2,500 - - 30 จองด่วน
26 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 9,888 9,888 9,888 2,500 - - 30 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน